IS in expertgroep Shopping 2020

Op donderdag 23 juni vond op het prachtige Nijenrode de kick off van Shopping 2020 plaats: Een initiatief waarin ANVR, Bovag, Inretail, Modint, Nederlandse Vereniging van Banken en NVC samenwerken met professionals uit verschillende disciplines in en rond de retail industrie. Centrale vraagstelling luidt: Hoe shopt de consument online in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat B2C ondernemend Nederland succesvol hier op in kan spelen, nationaal én internationaal? Gedurende dit én volgend jaar zullen er bijeenkomsten en publieke seminars georganiseerd worden om stappen te nemen en vorderingen in kaart te brengen en te presenteren.

Expertgroepen
Een tiental expertgroepen bestaande uit 180 experts uit het veld gaat de discussie aan over alles wat met online retailing te maken heeft. Tijdens een drietal congressen zullen zij vanuit verschillende invalshoeken trends identificeren en onderbouwen. IS maakt deel uit van de expertgroep: “De nieuwe winkelstraat”. Ik vindt het een eer om mijn bijdrage aan dit grote onderzoek te mogen leveren en ik hoop er ook zelf heel veel van te leren en dat weer te kunnen delen met mijn netwerk. “De nieuwe winkelstraat” heeft mijn bijzondere interesse omdat ik bestuurslid ben van het Fashion & Museum District Amsterdam en vanuit deze rol verantwoordelijk ben voor de online marketing, co-creatie en events.

Waarom Shopping 2020?
Veranderend consumentengedrag;Branches en bedrijven hebben te maken met grote veranderingen op het gebied van (online) verkoop van producten en diensten aan consumenten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Nieuwe posities in de keten;
  • Verschuivingen van omzet;
  • Digitalisering van producten en diensten;
  • Internationale concurrentie.

Doel van Shopping2020
Het doel van het onderzoeksprogramma Shopping2020 is het ontwikkelen van een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten in een breed maatschappelijk perspectief.

  • Bieden van een platform voor marktpartijen om te komen tot een sectorbreed gedragen perspectief voor online B2C ondernemend Nederland.
  •  Door het delen van kennis tussen alle participanten.
  • Waarmee participanten, leden en business partners van brancheorganisaties hun strategie kunnen vormen en tot concrete acties over kunnen gaan om in te spelen op de toekomst.
  • En de (lokale, nationale en Europese ) overheid beleid kan vormen om Nederland voor te bereiden op de majeure toekomstige ontwikkelingen.

Wat levert Shopping2020 ons op?
Een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten;

  • Voorspellende cijfers over de online verkoop van producten en diensten;
  • Adviezen en handvatten om uw business klaar te stomen voor de toekomst;

Voor meer info, het programma en het blog kan je een kijkje nemen op de website van Shopping 2020