MVO Congres ‘GROEN IS DE RODE DRAAD’

Op 20 juni jongstleden reisde ik af naar Den Haag waar in het prachtige Diligentia Theater de tweede editie van het MVO congres voor de textiel- en kledingsector georganiseerd werd. De drie brancheorganisaties in de mode, MODINT (leveranciers), VGT (grootwinkelbedrijven) en Inretail (winkeliers) slaan met deze bijeenkomst de handen ineen om een podium te bieden aan discussies en plannen over maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen in de modeketen. Bovendien presenteerden zij een gezamenlijk plan van aanpak voor verdere verduurzaming van de sector. In dit plan van aanpak zijn concrete doelen en plannen opgenomen waarmee de sector in nauwe samenwerking met ngo’s, vakbonden en overheden het proces van verbetering inzet. Dit betreft onder meer een gezamenlijk en mondiaal beleid voor leefbaar loon in 2016, een agenda voor de vermindering van het gebruik van chemicalien en ondersteuning richting de aangesloten bedrijven om meer regie op eigen keten te krijgen. Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, nam het plan in ontvangst en beloofde actief betrokken te blijven bij de uitvoering.

What’s the problem?
Doel van de bijeenkomst is om bezoekers te inspireren en te informeren. Vanuit het thema  ‘What’s the problem’ werden vragen besproken als: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waar hebben we het dan eigenlijk over? Welke knelpunten doen zich in de textielketen voor? Hoe wordt hieraan gewerkt? Waarom is het zo belangrijk om hier open over te zijn? Wat is transparantie voor de textielsector? En wat werkt wel en wat juist niet?

Wat waren nu zoal de problemen die de sprekers vanuit hun ervaring met MVO met de zaal deelden?
Frans Evers (voorzitter NCP OESO Richtlijnen) gaf in zijn bevlogen verhaal aan dat transparantie niet als doel maar als middel moet worden ingezet om iets anders te bereiken. Bovendien moet je zorgen dat je weet ‘hoe het in elkaar zit’ anders kan je geen goede beslissingen nemen. Tenslotte zal je als ondernemers en bedrijf bij de tijd moeten zijn en connected om jouw bedrijf de toekomst in te brengen.
Carlien Helmink (mede-eigenaar van duurzaam modelabel Studio Jux) vertelt hoe zij als merk MVO echt in hun DNA hebben. Het bedrijf is hieruit ontstaan en ook de keuzes voor bijvoorbeeld een bank of verzekeraar worden vanuit deze waarde bepaald. Langzaam maar gestaatg groet het merk en daarmee de omzet. Maar complexer is een bestaand bedrijf waar grote aantallen stuks in omgaan met complexe productieprocessen naar een MVO structuur te brengen. Carlien vertelt verder dat Studio Jux transparantie hoog in het vaandel heeft staan en ze ook laten zien waar en door wie een kledingstuk is geproduceerd, maar specifieke kennis delen met andere (startende) ontwerpers en merken is iets dat ze niet zien zitten…..Heel begrijpelijk maar dit lijkt me wel een issue om over na te denken in de branche en keten.
Roosmarie Ruigrok ken ik al jaren en ik bewonder haar voor haar passie en pionieren op MVO gebied. Momenteel werkt ze vanuit haar concept Clean & Unique. Roosmarie geeft als probleem aan dat het maar ‘raten-praten’ is en verder niet veel gedaan wordt door bedrijven aangezien ze voornamelijk bezig zijn met ‘wat kost me dat’ en daardoor niet in beweging komen.
In de aansluitende panel discussie kwam voor mij met name naar voren dat als we initiatieven en bedrijven negatief afrekenen op het feit dat ze niet 100% MVO zijn, we ook geen kans en ruimte geven om te starten en daarin te groeien. Ook de intentie en beginnen met MVO moet omarmd en gewaardeerd worden!

Dé opmerking van de dag kwam daarom wat mij betreft van een kinderkleding ondernemer en ‘ouwe rot in het vak’ met het hart op de tong: (Uit te spreken met plat Amsterdams accent) ‘Als je niet opstaat krijg je ook geen polonaise!’